Bezvýkopová oprava

Bezvýkopová oprava se provádí dvěma způsoby. Každá z oprav má svá specifika i své výhody.

Při bezvýkopové opravě Kanalizace se vybírá mezi dvěma způsoby. První se nazývá sanace krátkou vložkou. Do potrubí se vloží krátký sanační rukávec, je to typ velmi vhodný při opravách lokálních poruch v kanalizaci, jak jsou například praskliny. Podmínkou úspěšnosti této opravy je dokonalé vyčištění a následný průzkum kamerou. Další způsob je sanace dlouhou vložkou. Je to způsob velmi účelný a jednoduchý k renovacím přípojek. Rychlost oprav se pohybuje až dvě vložky do Kanalizace denně. Na oba typy oprav máte 60 měsíců záruku.

Bezvýkopová oprava kanalizace má hned několik výhod, zvyšuje se rychlost oprav v kanalizaci, praktičnost, snižují se nároky na prostor a odpadají veškeré výkopové práce.

tematicke-party.jpg